Hamilelikte Bel Ağrısı Nasıl Geçer

Hamileliğin son günlerinde daha çok görülen bu tip ağrıları da vücudun kendisini doğuma hazırlaması olarak nitelendirmek doğ ru olur. Bu ağrılar eklemlerdeki gevşeme ile ilgilidir. Öte yandan sinirleri etkileyen olayların da ağrılar üzerinde önemli bir etken ol duğu kesin olarak bilinmektedir.

Hamilelikte Bel Ağrısı Nasıl Geçer?

Hamilelikte Bel Ağrısı gebe kadının yüksek topuklu ayakkabı giymemesi ve sert jimnastik harhamilelikeketlerinden kaçınması gerekir. Ote yandan, yatak istirahatinin de ağrıları hafifletmesi bakımından önemi büyüktür. Hamilelikte Bel Ağrısı Nasıl Geçer sorusuna bunları dikkate alarak önlemlerinizi alabilirsiniz.

Hamilelikte Psikolojik Bozukluklar

Bazı durumlarda gebelik, ruhsal dengenin bozulması için önemli bir etkendir. Özellikle doğum ve annelik hakkında yeteri kadar eğitilmemiş bir kadın, zaman zaman aklına gelecek birçok sorulara karşılık veremeyecek ve tek kelime ile bunalacaktır.

Ayrıca, çevrenin kendisine yaptığı yalan yanlış telkinler eğitil memiş bir anne adayının ruhsal dengesini de bozacaktır. Her şey den önce gebeliğin ve doğumun normal bir olay olduğunu kabul etmek gereklidir.

Günümüzde ilerleyen tıbbi ve teknik olanaklar sayesinde ar tık doğum, anne ve çocuk için binde bir dahi tehlikeli olmamakta dır. Eğer genç anne adayı, kendisini ya bir doktor ya da bir ebe nin öğütlerine göre ayarlarsa o zaman korkunun ne kadar gerek siz olduğunu anlayacaktır. Öte yandan konuyla ilgili olarak yazıl mış kitaplar yoluyla da bu eğitim yapılabilir.

Böyle hallerde kocanın gebe olan eşine karşı son derece an layışlı davranması gerekmektedir.
Gebelikte rastlanan ruhsal rahatsızlıklar ruh hekimleri tarafın dan iyi edilebilir. Normal sınırlar içinde kalan depresyonlar, en çok görülen ruhsal bunalımlardır. Sözgelişi, ‘Acaba normal do ğum yapabilecek miyim?’ ya da ‘Çocuğum eli yüzü düzgün dün yaya gelecek mi?’ gibi soruları gebe kadın kendi kendine sürekli sorar ve buna cevap bulmaya çalışır. Bu sorulara saplantı herhal de normal değildir ve doktorun yardımı gerekir.

Burada doktorun vereceği öğütler, kocanın ve çevrenin olumlu etkileri genç anne adayına yardımcı olacaktır. 10 aylık bekleme süresini güzel şeyler düşünerek, hayal ederek geçirin. Bebeğinizi doğurduktan sonra siz de endişelerinizin ne kadar ge reksiz olduğunu göreceksiniz.

Share

Yorum yap