Gebelikte Bel Ağrıları

Bel ağrısı gebelikte sık görülen bir problemdir. Gebe kadınların yarısından fazlası gebeliklerinin herhangi bir döneminde bel
ağrısından yakınırlar. Ağrı hafif rahatsızlık hissinden ciddi ve diza-biliteye neden olacak şiddet arasında değişiklik gösterebilir. Bu
kadınların üçte birinde ağrı, günlük yaşam aktiviteleri, işe gitme ve uykuyu etkileyecek kadar şiddetlidir. Bel ağrısının yaşam kalitesi
üzerine etkileri ve topluma maliyetinin fark edilmesi son dekatta bu konuya olan medikal ilgiyi artırmıştır. Ağrı genellikle gebeliğin
5-7. aylarında görülür ancak ilk trimestrde de ortaya çıkabilir. Ayrıca gebelikteki bel ağrısı postpartum dönemde de devam ede-
bilir, sonraki gebeliklerde bel ağrısı için risk oluşturur ve pek çok kronik bel ağrılı kadının bel ağrısının başlangıcı gebelikle ilişkilidir.
Sık görülmesine rağmen terminoloji, tanı ve sınıflamada belirsizlik ler mevcuttur. Etyoloji ve patogenez tam olarak anlaşılamamıştır.
Etyoloji olasılıkla eşlik eden mekanik, hormonal ve vasküler kombinasyonuyla ilişkilidir. Gebelikteki bel ağrısı genellikle lomber ağrı
ve posterior pelvik ağrı olarak ayrılır. Bu ayırım hem tedavi ve hemde prognoz açısından önem taşır. Karakteristik bulgular ve tedavi
bu iki grup arasında farklılık gösterebilir. Doğru değerlendirme ve etkili tedavi gebelikteki bel ağrısının tedavisi için önemlidir.

Share

Yorum yap